Din maskin- & reservdelsbutik för skogs- & trädgårdsmaskiner
Din maskin- & reservdelsbutik för skogs- & trädgårdsmaskiner

Alkylatbränslets historia

Alkylatbränsle är en specialprodukt som ursprungligen togs fram genom utvecklingsarbete vid dåvarande Arbetsmiljöinstitutet i Umeå (1987– 1995) i samarbete med bland annat användare inom skogsindustrin.

Arbetsmiljöinstitutet ledde under slutet av 1980-talet genomförandet av flera undersökningar om motorsågsavgaser. Undersökningarna föranleddes av de rapporter som inkom om negativa hälsoeffekter vid motorsågsarbete och som ansågs bero på motoravgaser eller oljedimma.

Dessa projekt ledde fram till rekommendationer om hur en ”specialbränsle för motorsågar” borde vara sammansatt för att ge minimala och acceptabla hälsoeffekter. Det så kallade alkylatbränslet som togs fram på 1990-talets början, till följd av dessa rekommendationer, innebar inledningsvis en kraftig sänkning av de ingående halterna av bland annat bensen, aromater, polyaromater och olefiner jämfört med vanlig motorbensin.

Medan vanlig motorbensin innehåller en stor andel aromatiska (ringformade) föreningar som bensen, är alkylatbensin huvudsakligen uppbyggd av så kallade alkaner (paraffiner). Alkaner är raka kolvätemolekyler som inte har några multipla bindningar mellan atomerna.

Hur tillverkas alkylatbensin?

Bra eller dåligt för äldre maskiner?

BEGRÄNSADE ÖPPETTIDER UNDER VECKORNA 29-36, sommar 2024

Under veckorna 29-36, är det begränsade öppettider. (19/7-6/9)
STÄNGT måndagar & fredagar.
ÖPPET tisdagar 9-17, onsdagar 9-17 & torsdagar 9-19.
För mer information, kontakta oss på info@echobutiken.com eller via Facebook Messenger