16097-0004 ersatt av 16097-0008

Beskrivning

Kawasaki originalfilter