Oregon typ MLB PXB SFG motorsågssvärd, Pro-Am .325

185 kr285 kr inkl. moms

Nollställ

Beskrivning

Oregon typ MLB PXB SFG motorsågssvärd, Pro-Am .325:

Motorsågssvärdet för den kostnadsmedvetna deltidsarbetande
skogshuggaren, med små till medelstora motorsågar och .325” kedja.  

  • Oljebevaranade funktion (Lubri-dam) förhindrar kedjeoljan att läcka ut
    vid svärdets bakändoch håller mer olja kvar på svärdet och kedjan.
  • Tunn, symmetrisk och lätt kropp gör den lättmanövrerad.
  • Enbart för användning med .325-kedjor.
  • Spetsigt svärd (PXB-svärd) bidrar till att minska energin vid kast.

Vid vald svärdstyp syns även information om andra tillverkare av motorsågssvärd och deras artikelnummer, om sådan finns tillgänglig.
Exempel: “Andra märkens artnr:
HUSQVARNA: 123 45 67-89″

Se applikationsguiden från Oregonproducts för passform till Din motorsåg!


Mer information

Svärdstyp:

138PXBK041, 138PXBK095, 158PXBK041, 158PXBK095, 163PXBA074, 168PXBK041, 168PXBK095, 180PXBK095, 188PXBK095, 200PXBK095, 208PXBK095, 153SFGD025, 158SFHD009, 163SFGD025, 183SFGD025, 188SFGK095