Din maskin- & reservdelsbutik för skogs- & trädgårdsmaskiner
Din maskin- & reservdelsbutik för skogs- & trädgårdsmaskiner

Inhängnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras.

  • Polistillstånd
    Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område.
  • Länsstyrelsen
    Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.
  • Karta
    Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings- respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser samt tillfartsvägar.
  • Tillstånd från markägare.

Så bara för att Du har ett staket runt Din mark, betyder detta inte att Ditt område är inhägnat.