Motorredskap klass II

Motorredskap klass II

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

För detta motorfordon gäller:

  • Skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt)
  • Får framföras med lägsta körkortsbehörigheten AM, traktorkort och B-körkort.
  • Registreringsskylt, JA, om dem brukas för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som nu har nämnts.