Service och underhåll

Service och underhåll på din gräsklippare

Att det är viktigt att göra service på bilen, förstår dem flesta…
Men när det kommer till service och underhåll på gräsklipparen,
så är det ju bara en gräsklippare, tills den dagen som den inte startar….

Några tips inför gräsklipparesäsongen är följande:

Service och underhåll

Byt olja – För optimal funktion av gräsklipparen bör man byta oljan i motorn minst en gång per säsong eller efter var 25:e timmes användning om gräsklipparen används mycket.

Byt tändstift – För att få en konsekvent och enkel start bör man byta tändstift varje säsong eller efter var 100:e timmes användning om gräsklipparen används väldigt mycket.

Byt ut luftfiltret – Beroende på vilket typ av filter som används behöver de bytas efter olika instruktioner.

Håll klippkniven vass – och undersidan av klippdäcket rent och motorns gångtid till ett minimum.

Det är viktigt att sköta om sin gräsklippare. Regelbundet underhåll med servicesatser eller utfört av fackhandlare, behåller motorns prestanda och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och utsläppen med upp till 50 procent.