Din maskin- & reservdelsbutik för skogs- & trädgårdsmaskiner
Din maskin- & reservdelsbutik för skogs- & trädgårdsmaskiner

Skötsel av gräsmattan - en långsiktig tanke

Här försöker vi sammanställa en del tips, för att efter en tid få en så bra och grön gräsmatta som möjligt
(Om man nu vill ha det. En bra skötsel av gräsmattan, kan ta tid innan resultatet visar sig)

Rätt höjd på gräsmattan?

Vi rekommenderar att man klipper sin gräsmatta på ca 6 cm.
Varför?
För att under sommaren kommer det kanske bli torrt och man kan då i bästa fall fånga upp lite av daggen som kommer på morgonen och kvällen. Klipper man då gräsmattan för låg kan daggen därför inte fästa i samma utsträckning som ett lite längre grässtrå.

När gräset börjar bli långt, över 5 cm, är det dags att klippa din gräsmatta. I början av säsongen växer gräsmattan som mest och då bör den klippas 1-2 gånger i veckan.

Man bör också klippa bort max en tredjedel (1/3) av gräsets höjd, i förhållande till inställd klipphöjd på gräsklipparen. Detta för att knivarna ska hinna med att klippa gräset. Klipper man mer än 1/3 blir det oftast att gräset “proppar” till vid utkast eller mulching.

Skulle gräsmattan bli gul efter att du har klippt, har du klippt gräset för kort.

Höj klipphöjden på gräsklipparen igen fram på höstkanten.

Kniven / Knivarna på gräsklipparen – “en slipad historia är alltid bäst”

Vassa knivar på gräsklipparen gör snittytan på gräset finare. Med en fin snittyta minskar risken för uttorkning samt bakterieangrepp och därigenom också sjukdomar.

Gödsla gräsmattan?

Självklart behöver även gräsmattan näring. Om man allt som oftast tycker att gräsmattan ser förskräcklig ut, samtidigt som man bär bort det avklippta gräset, så finns svaret där. Gräsmattan får inte behålla den näring som den behöver att att bli frodigt grön och fin. Och även en gräsmatta där man låter klippet vara kvar, kan behöva en “hjälp på traven”.

Gödsla i början av säsongen, så får jorden den energikick den behöver efter en lång vintervila. Vissa gödsel har kort verkan medan andra är långtidsverkande. Läs på förpackning för att se vad som är vad.

Upprepa gödslingen med jämna mellanrum, det är en bra skötsel av gräsmattan.
Generellt gäller för gödsling att det är bättre att gödsla lite och ofta än mycket och sällan.

Snabbverkande gödsel kan det innebära 4–5 gånger under våren och sommaren.
Långtidsverkande gödsel, vilka är att föredra. Långtidsverkande gödsel släpper ifrån sig näringen efter hand under lång tid, vilket minskar risken för att gräsmattan inte ska hinna ta åt sig gödsel så att överskottet går ner i grundvattnet. Det viktiga är att följa anvisningarna på påsen, samt att inte övergödsla.

Sista gången för gräsmattegödsel är i juli. (Om du vill ge gräsmattan något extra även under hösten ska du istället använda dig av ett särskilt höst-gödsel.) Detta för att gräsmattan ska sluta fokusera på tillväxt och i tid hinna förbereda sig för att klara vintern.

Bryr man sig mindre om hur gräsmattan ser ut och vill ha det lättskött kan man skippa gödsel.

Mossa i gräsmattan – Grön men inte så rolig

Gräset gillar att bli klippt. Mossan tål inte slitage. Klipp gräsmattan ofta. Det för att gräset växer sig starkare och tar så småningom överhand över eventuell mossa. Klipp inte mer än 1/3 av gräsets höjd, i förhållande till inställd klipphöjd på gräsklipparen. Vill du klippa ner gräset kortare, gör det stegvis.

En vertikalskärare tar bort mossa tar och skär av gräsets rötter vilket gör att gräsmattan får luft, blir tätare och återhämtar sig snabbare. Man bör helst ha klippt gräset cirka 3 gånger innan.

Klippningen

Klipp gräset gärna i olika riktningar så stimuleras gräset att sprida sig ytterligare.

“Klippet” kvar? – Näringen blir kvar i gräsmattan, mullämnen återförs, ett kompostlager skapas i ytskiktet, av det blir mer liv eftersom bakterier, maskar och småkryp får mer att äta.

 

 

Gräsklipparen – ett vägval för ett grönt tänkande

För att hålla din gräsklippare i bra kondition hela säsongen rekommenderas att spola rent maskinen, framförallt under klippkåpan.

Kontrollera att du har en välslipad gräsklipparkniv till din gräsklippare. Om gräsets snittyta är skarp minskar risken för uttorkning och sjukdomsangrepp. Du bör även byta luftfilter, tändstift och motorolja.
En gräsklippare med igentäppt luftfilter drar mer bränsle och får motor att gå dåligt, vilket leder till större förslitning av motor, vilket i sin tur leder till ökade kostnader vid eventuell reparation eller nyköp av gräsklippare.

Skötsel av gräsmattan