T3A – Traktor 3A

T3A – Traktor 3A

T3A – Traktor 3A är ett motordrivna fordon med hjul som är avsedda att användas
inom jord- och skogsbruk och som klassificeras på följande sätt:

 • “T3” , hjultraktorer, vars vikt i olastat och tjänstevikt (körklart skick) är högst 600 kg.
 • “A” för hjultraktorer konstruerade för en hastighet på högst 40 km/tim.
  • För detta arbetsredskap gäller:

  • Ska vara registrerad.
  • Får framföras på allmänna vägar och gator samt på samma ställen
   och villkor som ATV får framföras.
  • Får framföras med lägsta körkortsbehörigheten AM, traktorkort och B-körkort.
  • Hjälm är inte ett krav men rekommenderas.
  • Är inte besiktningspliktig.
  • Är konstruktivt begränsad till 40 km/tim.
  • Traktortillverkaren bestämmer antalet passagerare vilket skall
   framgå av ägarhandboken.
  • Traktor med överrullningsskydd skall ha säkerhetsbälten.
  • Då traktorn har en tjänstevikt understigande 600 kg behöver den, beroende på
   konstruktion, inte ha LGF-skylt.