T3B – Traktor 3B

T3B – Traktor 3B

T3B – Traktor 3B är ett motordrivna fordon med hjul som är avsedda att användas
inom jord- och skogsbruk och som klassificeras på följande sätt:

 • “T3” , hjultraktorer, vars vikt i olastat och tjänstevikt (körklart skick) är högst 600 kg.
 • ”B” för hjultraktorer konstruerade för en hastighet på mer än 40 km/tim.
  • För detta arbetsredskap gäller:

  • Ska vara registrerad.
  • Får framföras på allmänna vägar och gator samt på samma ställen och
   villkor som ATV får framföras.
  • Får framföras med lägst körkortsbehörigheten B-körkort.
  • Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim.
  • Hjälm är krav om inte fordonet har karosseri då säkerhetsbälte i stället ska användas.
  • Traktortillverkaren bestämmer antalet passagerare vilket skall
   framgå av ägarhandboken.
  • Är besiktningspliktig. Första gången efter 4 år, därefter vartannat år.