Terränghjuling

Terränghjuling

Terränghjuling är ett fyrhjuligt arbetsredskap som lyder under maskindirektivet.
För detta arbetsredskap gäller:

 • Ska vara registrerad.
 • I huvudsak för yrkesinriktad användning i jord – och skogsbruk, kraftbolag och liknande.
 • Har inga begränsningar på motorstorlek och effekt.
 • Får köras på B-körkort eller traktorkort om detta är utfärdat före år 2000.
  I annat fall krävs förarbevis för ATV.
 • Du ska ha förarbevis för terränghjuling. För att ta ett förarbevis krävs att du har gått en
  utbildning hos en behörig utbildare samt genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en
  behörig provförrättare.
 • Förutom yrkesmässig körning i skog och mark får terränghjulingen endast köras på enskild väg, max 20 km/tim, och korsa allmän väg. Undantaget är kortast lämpliga sträcka mellan två arbetsplatser om terrämgen är oframkomlig. Exempelvis transport mellan olika åkrar eller till och från olika skiften i skogsbruket.
 • Har hjälmtvång om inte fordonet har karosseri, då säkerhetsbälte istället ska användas.
 • Är inte besiktningspliktigt.
 • Har en tjänstevikt under 450 kg.
 • Trafikförsäkring är obligatorisk.