Tillverkningsår ECHO motorsåg?

Vi har genom att tittat på produkternas ”Användarmanualer” och genom tidigare datainsamlingar, gjort en tabell på tillverkningsår ECHO motorsåg.
Den är inte fullständig och arbetet med att samla in data fortsätter.

Klicka här för att se nuvarande version.