Tips för en bra gräsmatta

En sammanställning av tips från olika sajter, med information om hur Du får en bra och grön gräsmatta. Det är ju alltid roligt att ha en grönare gräsmatta än grannen.

Tips!

Gräsklippning:

 • Klipp aldrig mer än en tredjedel av grässtrået på en gång för att främja gräsrotens styrka, djup och förhindra att oönskat ogräs tar över. Du kan behöva klippa gräsmattan mer än en gång i veckan när det växer snabbt för att följa denna regel.
 • Växla klippningsriktning varje gång du klipper gräset för att inte stressa ett särskilt område.
 • Var noga med att slipa gräsklipparens blad för den mest exakta klippningen.

Lufta gräsmattan:

Om din gräsmatta inte verkar så grön och frisk som den borde kan det bero på markkompaktering. Detta är vanligt när trädgården används ofta som lekplats för barn, husdjur eller bara har en stor mängd gångtrafik. För att åtgärda problem med gräsmattan, överväg luftning. Den svåraste delen av denna process är att fastställa om jorden är komprimerad.

 • Jordkompaktering betyder gräsroten är avskuren från syre- och vattenförsörjning vilket försvagar gräsrotens struktur.
 • Dagen innan du börjar med luftningen av gräsmattan skall du vattna gräsmattan.
 • Använd en vertikalskärare när Du ska lufta gräsmattan. Har Du mycket mossa i Din gräsmatta, kommer det att bli mycket mossa att kratta ihop och lägga på komposten.
 • Lufta gräset under den varma årstiden mellan april och juni och under den kalla årstiden mellan augusti och oktober

Vattna gräset:

Att vattna gräsmattan som expert är det som verkligen binder samman alla dessa tips. Utan ett ordentligt schema för gräsmattans vattning är det omöjligt att klippa, lufta, så gödsla eller kompostera ordentligt.

 • Din gräsmatta behöver ungefär en 2,5 mm varje vecka. Så med den senaste nederbörd i åtanke använd tomma burkar som placeras ut över hela gräsmattan. Mät hur full burken är för att bestämma hur mycket vatten som distribueras i den under en timmes vattning. Beräkna totalvärdet för en 2,5 mm under en vecka.
 • Vattna gräsmattan tidigt på morgonen, från kl. 4 till 9 för en optimal absorption.

Gödsla gräsmattan:

Precis som alla andra levande ting kräver din gräsmatta näring för att växa. Gräsets näringsämnen som kväve, fosfor och kalium är nycklarna till en perfekt och vacker gräsmatta.

 • Din lokala handelsträdgård har rätt gödselmedlet för din typ av gräs och på påsen står det hur mycket ditt gräs behöver.
 • Det är bäst att gödsla gräsmattan på morgonen medan daggen är fortfarande färska.
 • Använd en gödselspridare för den mest jämna fördelningen.
 • Se till att aldrig övergödsla eftersom det kan döda gräset vilket resulterar i en skadad gräsmatta för säsongen.
 • Gödsla gräsmattan minst tre gånger varje år för att avsevärt förbättra den allmänna hälsan hos ditt gräs. Förslagsvis runt Valborgsmässoafton, Midsommar och i början av september.

Källa: Bl.a Briggs&Stratton.se